Zdobywanie sprawności w "Ośmiorniczkach":

1. Pływanie kraulem na piersiach
2. Pływanie stylem grzbietowym
3. Pływanie żabką
4. Nurek
5. Miotacz
5. Bosman
6. Sanitariusz
7. Holownik
8. Nurek w sprzęcie ABC
9. Mały ratownik

Aby zdobyć kolejno sprawności trzeba przejść szkolenie i zdać pozytywnie egzamin. Wynik pozytywny egzaminu i zdobycie sprawności dokumentuje się w legitymacji osobistej z odpowiednim numerem i pieczątką.

EGZAMIN

1. Pływanie kraulem na piersiach

a) poślizg połączony z pracą nóg do kraula i swobodnym nabieraniem powietrza z przodu bez użycia rąk

b) poślizg połączony z pracą nóg do kraula i swobodnym nabieraniem powietrza z boku bez użycia rąk

c) poślizg połączony z pracą nóg do kraula i swobodnym nabieraniem powietrza po obu stronach
z użyciem ręki prawej i lewej w cyklach naprzemiennych

d) poślizg połączony z pracą nóg do kraula i swobodnym nabieraniem powietrza po obu stronach
z użyciem rąk w cyklach potrójnych

e) poślizg połączony z pracą nóg i rąk do kraula, swobodnym nabieraniem powietrza w cyklu potrójnym
i przejściem do kraula ratowniczego z głową uniesioną nad powierzchnią wody

f) skok na główkę i przepłynięcie kraulem 50 metrów w czasie określonym dla poszczególnych
grup wiekowych

2. Pływanie stylem grzbietowym

a) poślizg połączony z pracą nóg do grzbietu i rękami ułożonymi wzdłuż tułowia

b) poślizg połączony z pracą nóg do grzbietu i rękami ułożonymi nad głową

c) poślizg połączony z pracą nóg do grzbietu i rękami ułożonymi nad głową w cyklach naprzemiennych

d) poślizg połączony z pracą nóg do grzbietu z użyciem ręki prawej

e) poślizg połączony z pracą nóg do grzbietu z użyciem ręki lewej

f) poślizg połączony z pracą nóg do grzbietu z użyciem obu rąk

g) poślizg połączony z pracą nóg do grzbietu, naprzemiennym ruchem rąk i swobodnym przejściem
do kraula ratowniczego z głową uniesioną nad powierzchnią wody

h) przepłynięcie grzbietem 50 metrów w czasie określonym dla poszczególnych grup wiekowych

3. Pływanie żabką

a) poślizg połączony z pracą nóg do kraula i rąk do żabki w cyklach pojedynczych wraz z oddechem

b) poślizg połączony z pracą nóg do kraula i rąk do żabki w cyklach potrójnych wraz z oddechem
co trzy cykle

c) poślizg połączony z pracą nóg do żabki z rękami ułożonymi z przodu i swobodnym oddechem

d) poślizg połączony z pracą nóg do żabki z rękami ułożonymi wzdłuż tułowia i swobodnym oddechem

e) poślizg połączony z pracą nóg do żabki z rękami ułożonymi naprzemiennie i głową uniesioną
nad powierzchnią wody

f) poślizg połączony z pracą nóg do żabki i swobodnym przejściem do pozycji na plecach kontynuując pracę nóg do stylu klasycznego

g) skok na głowę i przepłynięcie żabką 50 metrów w czasie określonym dla poszczególnych
grup wiekowych

4. Nurek

a) Leżenie na piersiach na powierzchni wody i za pomocą pionowych ruchów rąk swobodne zejście połączone z dotknięciem dna brzuchem

b) leżenie na piersiach na powierzchni wody i wykonanie ćwiczenia zwanego „scyzorykiem”

c) przepłynięcie żabką pod wodą minimum 5 metrów

d) przepłynięcie żabką pod wodą i ustawienie pomocy dydaktycznych w kolejności ustalonej
przez prowadzącego zajęcia

e) zanurzenie pod wodą przy pełnym wdechu

f) zanurzenie pod wodą przy minimalnym wdechu

g) zanurzenie pod wodą przy pełnym wdechu i przepłynięcie minimum 12 metrów

h) skok na nogi i wyciągnięcie z głębokości 2 metry 30 centymetrów pomocy dydaktycznej

5. Miotacz

a) prawidłowy chwyt koła ratunkowego, rzutki ratowniczej i żerdzi ratowniczej

b) rzut piłką do celu

c) rzut kołem, rzutką do celu

d) rzut kołem, rzutką na odległość

e) rzut kołem, rzutką do tonącego i prawidłowe odholowanie go do brzegu

f) zwijanie linek holowniczych do zasobników

g) ściągnięcie tonącego za pomocą żerdzi ratowniczej

6. Bosman

a) prawidłowe chwyty wioseł

b) prawidłowe ułożenie wioseł w wodzie

c) wiosłowanie oburącz połączone z prawidłową nawigacją i umiejętnym skręcaniem łodzi

d) wiosłowanie jednorącz tzw. pagajem

e) dopływanie rufą do tonącego

f) dopływanie burtą do tonącego

g) wyciąganie tonącego na pokład łodzi

h) prawidłowe wiązanie węzłów: ratowniczych, cumowniczych i do łączenia lin

i) utrzymanie porządku na łodzi i stanowisku ratowniczym

7. Sanitariusz

a) określenie okoliczności zdarzenia poprzez wywiad

b) określenie stanu poszkodowanego poprzez wywiad

c) udrożnienie dróg oddechowych

d) określenie stanu poszkodowanego poprzez badanie wstępne

e) ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej

f) zawiadomienie określonych służb ratowniczych, medycznych i porządkowych

g) przystąpienie do akcji ratowniczej

h) prawidłowe użycie bandaży: opatrunkowego, itp.

i) tamowanie krwotoków różnego rodzaju

j) zachowanie przy złamaniach kończyn

k) zaliczenie pozorowanej scenki wypadkowej z użyciem pomocy dydaktycznych

8. Holownik

a) holowanie koła ratunkowego jednorącz

b) holowanie koła ratunkowego oburącz

c) holowanie koła ratunkowego chwytem żeglarskim

d) holowanie tonącego jednorącz

e) holowanie tonącego oburącz

f) holowanie tonącego chwytem żeglarskim

g) dopłynięcie kraulem ratowniczym do tonącego leżącego na piersiach,
obrócenie go na plecy i odholowanie do brzegu

9. Nurek w sprzęcie ABC

a) prawidłowe zakładanie sprzętu ABC na lądzie

b) przepłynięcie w płetwach 50 metrów kraulem połączone ze schodzeniem na dno basenu
i wyciągnięciem pomocy dydaktycznych

c) swobodne zejście w sprzęcie ABC na dno basenu i wyciągnięcie pomocy dydaktycznych

d) przepłynięcie w sprzęcie ABC 50 metrów kraulem połączone ze schodzeniem na dno basenu
i wyciągnięciem pomocy dydaktycznych

e) skok na nogi i założenie sprzętu ABC znajdującego się na dnie basenu w kolejności:
maska, płetwy, rurka

10. Mały ratownik

a) przepłynięcie 50 metrów kraulem w czasie określonym dla poszczególnych
grup wiekowych

b) holowanie trzy razy 25 metrów trzema poznanymi technikami ratowniczymi

c) skok ratowniczy, dopłynięcie kraulem ratowniczym do tonącego, zejście scyzorykiem pod wodę, obezwładnienie i odholowanie tonącego do brzegu

d) przepłynięcie minimum 15 metrów pod wodą

e) zaliczenie pozorowanej scenki z zakresu pierwszej pomocy